تراکنش نا موفق

تراکنش شما نا موفق بود! در صورت کسر شدن از حسابتان مبلغ کسر شده تا ۷۲ ساعت آینده به حسابتان بر میگردد.

تلفن پشتیبانی ۰۹۱۰۴۵۶۱۱۷۲