برچسب شده با تجزیه و تحلیل سیستم سایت سوپر مارکت

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سوپر مارکت

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
DFD سطح صفر و DFD سطح یک سوپر مارکت, موجودیت ها, نمودار UseCase , سناریوها, نمودار توالی فرم Login, نمودار همکاری فرم Login,
نمودار فعالیت فرم Login, سناریو, دیاگرام کلاس , …..

خواندن نوشته →