دانلود پروژه مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستم مرکز بهداشت

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستم مرکز بهداشتفهرست مطالب:

 

فهرست مطالب:

مقدمه
چکیده
تعریف بهداشت الکترونیک
اجزاء و عناصر بهداشت الکترونیک
پرونده بهداشت الکترونیک
مزایای پرونده الکترونیک
خدمات بهداشت الکترونیک مایکروسافت در انگلیس
سامانه “ساوب” در وزارت بهداشت
سلامت الکترونیک
تعریف سلامت الکترونیک
تاریخچه سلامت دیجیتال
حوزه هاى سلامت دیجیتال
۱- توانمندسازى
۲- امکان تبادل اطلاعات میان مؤسسات بهداشتى
۳- اصول اخلاقى
۴- کارآیى
۵- آموزش online
۶- ارتباطى جدید
۷- گستره جغرافیایى
۸- افزایش کیفیت خدمات سلامت
۹- مبتنى بر مدارک بودن
۱۰- افزایش دسترسى به خدمات تأمین عدالت
خدمات موبایل در خدمات سلامت و بهداشت الکترونیک
اولین بیمارستان موبایلی در جهان
نقش فرهنگ سازمانی درمدیریت سیستم‌های بهداشت الکترونیک
تفاوت سیستم سنتّی بهداشت و سیستم مکانیزه بهداشت :
تفاوت های شهروندان
تفاوت های درون سازمانی
سیستم مکانیزه بهداشت الکترونیک
مجموعه امکانات سامانه ساوب
امکانات شهروندان و کارکنان
امکانات درون سازمانی
چارت سازمانی بیمارستان که نمونه ای از بهداشت است
دیاگرام کلی شهروندان بهداشت الکترونیک-۱
دیاگرام کلی شهروندان بهداشت الکترونیک-۲
دیاگرام کلی شهروندان بهداشت الکترونیک-۳
دیاگرام مراحل ایجاد سیستم بهداشت الکترونیک
دیاگرام حالت سیستم بهداشت الکترونیک – شهروندان
دیاگرام حالت سیستم بهداشت الکترونیک – پرسنل و کارکنان
موجودیت های سیستم بهداشت الکترونیک
موجودیت های برون سازمانی
موجودیت های درون سازمانی
وظایف موجودیت های سیستم بهداشت الکترونیک
شهروندان
پرسنل و کارکنان
سامانه آموزش مجازی
سامانه بانک تخصصی فیلم پزشکی
سامانه بانک جامع مقالات پزشکی
سامانه کتابخانه دیجیتال
سامانه نظرات و ارتباطات مردمی
سامانه تجهیزات پزشکی
سامانه آموزش سلامت همگانی
سامانه مشاور الکترونیک سلامت
سامانه انتقال خون
سامانه جستجوی آزمایشگهای کشور
سامانه جستجوی پزشکان کشور
سامانه جستجوی بیمارستانهای کشور
سامانه جستجوی اورژانس های کشور
سامانه پایش و ارزشیابی پزشکان
سامانه اتوماسیون اداری
سامانه اتوماسیون آماری
سامانه امور مالی (فیش حقوقی)
سامانه ثبت مرخصی کارکنان
سامانه ثبت بیماری های خاص
نمودارهای جریان داده
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت اول
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت دوم
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت سوم
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت چهارم
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت پنجم
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت ششم
نمودار DFD سطح صفر سیستم بهداشت – موجودیت هفتم
روابط بین موجودیت ها
۱- شهروندان با سامانه آموزش مجازی
۲- شهروندان با سامانه بانک تخصصی فیلم
۳- شهروندان با سامانه بانک جامع مقالات پزشکی
۴- شهروندان با سامانه کتابخانه دیجیتال
۵- شهروندان با سامانه نظرات و ارتباطات مردمی
۶- شهروندان با سامانه تجهیزات پزشکی
۷- شهروندان با سامانه آموزش سلامت همگانی
۸- شهروندان با سامانه مشاور الکترونیک سلامت
۹- شهروندان با سامانه انتقال خون
۱۰- شهروندان با سامانه جستجوی آزمایشگاههای کشور
۱۱- شهروندان با سامانه جستجوی پزشکان
۱۲- شهروندان با سامانه جستجو بیمارستان
۱۳- شهروندان با سامانه جستجو اورژانس
۱۴- کارکنان (پرسنل) با سامانه پایش و ارزشیابی پزشکان
۱۵- کارکنان (پرسنل) با سامانه اتوماسیون اداری
۱۶- کارکنان (پرسنل) با سامانه اتوماسیون آماری
۱۷- کارکنان (پرسنل) با سامانه اتوماسیون مالی (حقوق و دستمزد)
۱۸- کارکنان (پرسنل) با سامانه ثبت مرخصی کارکنان
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۱
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۲
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۳
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۴
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۵
نمودار ERD سیستم بهداشت الکترونیک ۶
سناریوی موجودیت ها
۱- سناریوی درخواست سامانه آموزش مجازی توسط شهروندان
۲- سناریوی درخواست سامانه بانک تخصصی فیلم پزشکی
۳- سناریوی درخواست سامانه بانک مقالات پزشکی
۴- سناریوی درخواست سامانه کتابخانه دیجیتال
۵- سناریوی درخواست سامانه نظرات و ارتباطات مردمی
۶- سناریوی درخواست سامانه تجهیزات پزشکی
۷- سناریوی درخواست سامانه آموزش سلامت همگانی
۸- سناریوی درخواست سامانه مشاور الکترونیک سلامت
۹- سناریوی درخواست سامانه انتقال خون
۱۰- سناریوی درخواست سامانه آزمایشگاههای کشور
۱۱- سناریوی درخواست سامانه پزشکان کشور
۱۲- سناریوی درخواست سامانه بیمارستان های کشور
۱۳- سناریوی درخواست سامانه اورژانس های کشور
۱۴- سناریوی درخواست سامانه پایش و ارزشیابی پرسنل کشور
۱۵- سناریوی درخواست سامانه فیش حقوقی پرسنل کشور
۱۶- سناریوی درخواست سامانه ثبت مرخصی پرسنل کشور
جدول تصمیم گیری مشتری
نمودار گانت
نمایش و زمانبندی طرح پروژه
نمودار مسیر بحرانی (CMP)
هزینه پروژه
دیاگرام انتقال گذر حالت- حالت اول
دیاگرام انتقال گذر حالت – حالت دوم
دیاگرام انتقال گذر حالت – حالت سوم
دیاگرام انتقال گذر حالت – حالت چهارم

 

محتویات پروژه:

  • فایل ورد به انضمام نمودارها 

**  در صورتی که به نمودارهای بیشتری نیاز دارید از طریق تلگرام، تلفن یا ایمیل مکاتبه کنید **

 

تصویر دمو پروژه:

دمو تجزیه و تحلیل مکرز بهداشت

دمو تجزیه و تحلیل مکرز بهداشت

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

[ بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل خریداری شده را دانلود کنید ]
[در صورت مغایرت محصول با اطلاعات درج شده بدون شرطی مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد]
تدریس xamarin و اندروید