پروژه uml و مهندسی نرم افزار داروخانه با رشنال رز

پروژه تجزیه و تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه با رشنال رز (UML)

پروژه سیستم داروخانه با نرم افزار رشنال رز طراحی و کار شده است.

نمودار های موجود در این پروژه:

یوزکیس دیاگرام داروخانه (usecase diagram)

کلاس دیاگرام داروخانه (class diagram)

نمودار توالی گزارش مشخصات دارو (sequence diagram)

نمودار همکاری گزارش مشخصات دارو (collaboration diagram)

نمودار فعالیت گزارش مشخصات دارو (Activity diagram)

نمودار توالی گزارش فروش (sequence diagram)

نمودار همکاری گزارش فروش (collaboration diagram)

نمودار فعالیت گزارش فروش (Activity diagram)

نمودار توالی گزارش کارکنان (sequence diagram)

نمودار همکاری گزارش کارکنان (collaboration diagram)

نمودار فعالیت گزارش کارکنان (Activity diagram)

نمودار توالی حذف کردن کارمندان (sequence diagram)

نمودار همکاری حذف کردن کارمندان (collaboration diagram)

نمودار فعالیت حذف کردن کارمندان (Activity diagram)

نمودار توالی ثبت اطلاعات نسخه یا سفارش (sequence diagram)

نمودار همکاری ثبت اطلاعات نسخه یا سفارش (collaboration diagram)

نمودار فعالیت ثبت اطلاعات نسخه یا سفارش (Activity diagram)

نمودار توالی ثبت اطلاعات بیمه (sequence diagram)

نمودار همکاری ثبت اطلاعات بیمه (collaboration diagram)

نمودار فعالیت ثبت اطلاعات بیمه (Activity diagram)

نمودار توالی اضافه کردن به انبار (sequence diagram)

نمودار همکاری اضافه کردن به انبار (collaboration diagram)

نمودار فعالیت اضافه کردن به انبار (Activity diagram)

نمودار توالی ثبت کارمند (sequence diagram)

نمودار همکاری ثبت کارمند (collaboration diagram)

نمودار فعالیت ثبت کارمند (Activity diagram)

نمودار توالی ثبت نسخه (sequence diagram)

نمودار همکاری ثبت نسخه (collaboration diagram)

نمودار فعالیت ثبت نسخه (Activity diagram)

نمودار توالی حذف از انبار (sequence diagram)

نمودار همکاری حذف از انبار (collaboration diagram)

نمودار فعالیت حذف از انبار (Activity diagram)

دمو پروژه مهندسی نرم افزار داروخانه با رشنال رز

دمو پروژه مهندسی نرم افزار داروخانه با رشنال رز

** در صورت نیاز به نمودارهای بیشتر با اخذ هزینه انجام میشوند.

محتویات پروژه:

  • فایل رشنال رز سیستم داروخانه
  • داکیومنت  کامل پروژه

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

[ بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل خریداری شده را دانلود کنید ]
[در صورت مغایرت محصول با اطلاعات درج شده بدون شرطی مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد]
تدریس xamarin و اندروید