تازه‌ترین مطالب

دانلود نمودار er بانک، erd بانک


این پروژه شامل موجودیت های زیر می باشد :
مشتری, اطلاعات حساب, اطلاعات بانک, گردش حساب, کاربران
تمامی موجودیت های نمودار ER رزرو بلیط تا سطح ۳NF نرمال سازی شده است

قیمت: 7000 تومان ادامه مطلب ←

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم آزمون نرم افزاری با رشنال رز (۰ تا ۱۰۰)


در این پروژه برای بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با استفاده از مصاحبه با کاربران به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی های سیستم جاری پرداخته شده و نیازمندیها مشخص شده است.

قیمت: 25000 تومان ادامه مطلب ←