تازه‌ترین مطالب

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) سیستم وب سایت طلا فروشی – مهندسی نرم افزار


فهرست مطالب:
مقدمه, تحلیل سایت طلا فروشی, موجودیت ها, نمودار ER , نمودار DFD سایت طلا فروشی, نمودار Use Case Diagram,
Sequence Diagram (دیاگرام توالی) خرید محصول از سایت , Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) خرید محصول از سایت , Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده سبد خرید, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده سبد خرید, دیاگرام کلاس – Class Diagram

قیمت: 12000 تومان ادامه مطلب ←

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه


فهرست مطالب:
نمودار محتوای مدیریت مدارس – DFD مدرسه, نمودار ER اولیه نرم افزار مدیریت مدرسه, نمودار UseCase مدیریت مدارس, نمودار Sequence Diagram (دیاگرام متوالی) ثبت کلاس های مدیریت مدارس , نمودار Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) ثبت کلاس های مدیریت مدارس, دیاگرام کلاس – Class Diagram, …..

قیمت: 15000 تومان ادامه مطلب ←

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سیستم خدمات اینترنت (isp)


فهرست مطالب:
نمودار محتوا سیستم فروشگاه آنلاین , نمودار Use Case Diagram , Sequence Diagram (دیاگرام توالی) خرید اشتراک اینترنت , Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) خرید اشتراک اینترنت, Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده تاییدیه مدیر, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده تاییدیه مدیر, Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده سبد خرید, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده سبد خرید , دیاگرام کلاس – Class Diagram , سناریوهای وب سایت فروش خدمات اینترنت

قیمت: 12000 تومان ادامه مطلب ←

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستم مرکز بهداشت


فهرست مطالب:
مقدمه, چکیده, تعریف بهداشت الکترونیک, اجزاء و عناصر بهداشت الکترونیک, نمودار ERD سیستم بهداشت, سناریوی درخواست سامانه, نمودار DFD سطح صفر مرکز بهداشت, نمودار مسیر بحرانی (CMP) و ……

قیمت: 15000 تومان ادامه مطلب ←