تازه‌ترین مطالب

دانلود پروژه شبیه سازی مشاور املاک با ارنا arena


صورت مسئله مشاور املاک:
در این سیستم یک نفر مسئول در مشاور املاک قرار دارد که مشتریان بصورت Random وارد شده و درخواستهای خود را ارئه می دهند . پس از بررسی مدارک مشتریان با احتمال اینکه ۵۰ درصد درخواستها قبول و بقیه رد می شوند از سیستم خارج می گردد ….

قیمت: 10000 تومان ادامه مطلب ←

پروژه شبیه سازی اورژانس بیمارستان با ارنا arena


صورت مسئله:
پیاده سازی مدل اورژانس بیمارستان که بیماران این اورژانس با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بیمارستان می شوند.
این اورژانس ۳ پزشک متخصص در هر شیفت کاری دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم بیماران بین آنها بدین صورت است …..

قیمت: 10000 تومان ادامه مطلب ←

دانلود پروژه شبیه سازی بانک با ارنا (صف بانک با ارنا) arena


صورت مسئله:
پیاده سازی مدل بانک که مشتریان بانکی با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بانک می شوند.
این بانک ۳ باجه دار دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم مشتریان بین باجه ها بدین صورت است …

قیمت: 10000 تومان ادامه مطلب ←