برچسب شده با رشنال رز

دانلود پروژه uml و تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
دیاگرام مراحل ایجاد سیستم, موجودیت های سیستم فروشگاه, وظایف موجودیت های سیستم فروشگاه ,خریدار, مدیریت, فروشگاه, اداره پست, روابط بین موجودیت ها, ۱- خریدار با مدیریت سایت, ۲- پست با مدیریت سایت, ……., نمودار Usecase ,
نمودار توالی (Sequence Diagram), نمودار همکاری (Collaboration Diagram)

خواندن نوشته →

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار اورژانس ۱۱۵ با رشنال رز (uml)

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

پروژه اورژانس ۱۱۵ در نرم افزار uml رشنال رز (rational rose) طراحی شده است و دارای داکیومنت (فایل ورد) می باشد.
نمودار های موجود در این پروژه: یوزکیس دیاگرام اورژانس ۱۱۵(usecase diagram) , کلاس دیاگرام اورژانس ۱۱۵ (class diagram) , …..

خواندن نوشته →

پروژه uml و مهندسی نرم افزار سیستم ثبت مقاله در کنفرانس با رشنال رز

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

نمودار های موجود در این پروژه: یوزکیس دیاگرام ثبت مقاله (usecase diagram) – کلاس دیاگرام ثبت مقاله (class diagram) – نمودار توالی تقاضای ثبت مقاله (sequence diagram) – نمودار همکاری تقاضای ثبت مقاله (collaboration diagram) – نمودار فعالیت تقاضای ثبت مقاله (Activity diagram)

خواندن نوشته →

پروژه uml و مهندسی نرم افزار داروخانه با رشنال رز

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

نمودار های موجود در این پروژه: یوزکیس دیاگرام بیمه (usecase diagram) – کلاس دیاگرام بیمه (class diagram) – نمودار توالی گزارش – مشخصات دارو (sequence diagram) – نمودار همکاری گزارش مشخصات دارو (collaboration diagram) – نمودار فعالیت گزارش مشخصات دارو (Activity diagram)

خواندن نوشته →

پروژه تجزیه و تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم بیمه با رشنال رز

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

نمودار های کار شده: یوزکیس دیاگرام بیمه (usecase diagram) – کلاس دیاگرام بیمه (class diagram) – نمودار توالی ورود به سیستم (sequence diagram) – نمودار همکاری ورود به سیستم (collaboration diagram) – نمودار فعالیت ورود به سیستم (Activity diagram) و ……

خواندن نوشته →