برچسب شده با پروزه آماده arena

دانلود پروژه شبیه سازی یک خط کامل اتوبوس شهری brt با ارنا arena (خط ۱ تهران)

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

صورت مساله:
یک خط اتوبوس رانی با ۲۶ ایستگاه و ۴۰ اتوبوس با ظرفیت هر اتوبوس ۱۰۰ نفر از ساعات ۶صبح تا ۹ شب در خط اول سامانه اتوبوس‌رانی تهران فعالیت میکند.
این سامانه را با نرم افزار شبیه سازی پیاده سازی کنید……..

خواندن نوشته →

دانلود پروژه شبیه سازی آرایشگاه با ارنا arena

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

صورت مسئله:
در یک آرایشگاه دو نفر مشغول کار می باشند (مئلا A,B) در سیستم فرد A با تجربه تر می باشد ” مشتریان دوست دارند که فرد A به ایشان سرویس دهد” در اینجا فرض می شود که اگر فرد A مشغول باشد به مشتریان فرد B سرویس دهد.

خواندن نوشته →

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم کارواش با ارنا arena

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

تعریف کامل مساله :
دریک کارواش ماشینها ۶۰% به قسمت داخل شویی و ۴۰% به قسمت زیرشویی مراجحعه می کنند.درگام بعدی درقسمت داخل شویی ۳۰% به قسمت زیرشویی رفته و ۷۰%از قسمت زیرشویی به قسمت داخل شویی مراجعه کرده.

خواندن نوشته →

دانلود پروژه شبیه سازی داروخانه شبانه روزی با ارنا arena

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

تعریف مسئله
در این سیستم یک نفر مسئول پذیرش نسخه های بیماران در داروخانه قرار دارد که مراجعین بصورت Random وارد شده و درخواستهای خود را ارئه می دهند . پس از بررسی نسخه های بیماران …..

خواندن نوشته →

دانلود پروژه شبیه سازی مشاور املاک با ارنا arena

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

صورت مسئله مشاور املاک:
در این سیستم یک نفر مسئول در مشاور املاک قرار دارد که مشتریان بصورت Random وارد شده و درخواستهای خود را ارئه می دهند . پس از بررسی مدارک مشتریان با احتمال اینکه ۵۰ درصد درخواستها قبول و بقیه رد می شوند از سیستم خارج می گردد ….

خواندن نوشته →

پروژه شبیه سازی اورژانس بیمارستان با ارنا arena

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

صورت مسئله:
پیاده سازی مدل اورژانس بیمارستان که بیماران این اورژانس با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بیمارستان می شوند.
این اورژانس ۳ پزشک متخصص در هر شیفت کاری دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم بیماران بین آنها بدین صورت است …..

خواندن نوشته →