برچسب شده با پروژه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل UML سیستم توریستی الکترونیکی در رشنال رز

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
چکیده, مقدمه, هدف سیستم جاری, زبان تحلیل سیستم ,تاریخچه UML, ویژگیهای UML,
فصل اول: Use Case Diagrams, Use case چیست؟, Actor چیست؟, دیاگرام use case چیست؟ , ارتباطات بین use case ها چگونه است؟,
شناسائی Actor های سیستم , Actor کاربر

خواندن نوشته →

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) سیستم وب سایت طلا فروشی – مهندسی نرم افزار

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
مقدمه, تحلیل سایت طلا فروشی, موجودیت ها, نمودار ER , نمودار DFD سایت طلا فروشی, نمودار Use Case Diagram,
Sequence Diagram (دیاگرام توالی) خرید محصول از سایت , Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) خرید محصول از سایت , Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده سبد خرید, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده سبد خرید, دیاگرام کلاس – Class Diagram

خواندن نوشته →

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سوپر مارکت

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
DFD سطح صفر و DFD سطح یک سوپر مارکت, موجودیت ها, نمودار UseCase , سناریوها, نمودار توالی فرم Login, نمودار همکاری فرم Login,
نمودار فعالیت فرم Login, سناریو, دیاگرام کلاس , …..

خواندن نوشته →

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
نمودار محتوای مدیریت مدارس – DFD مدرسه, نمودار ER اولیه نرم افزار مدیریت مدرسه, نمودار UseCase مدیریت مدارس, نمودار Sequence Diagram (دیاگرام متوالی) ثبت کلاس های مدیریت مدارس , نمودار Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) ثبت کلاس های مدیریت مدارس, دیاگرام کلاس – Class Diagram, …..

خواندن نوشته →

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سیستم کتابخانه

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
چکیده, مقدمه, مشکلات جاری سیستم, سیستم کتابخانه, …, نمودار یوزکیس, دیاگرام توالی دریافت کتاب از کتابدار , دیاگرام همکاری دریافت کتاب از کتابدار, Class Diagram (نمودار کلاس)

خواندن نوشته →

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل (uml) و مهندسی نرم افزار سیستم خدمات اینترنت (isp)

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

فهرست مطالب:
نمودار محتوا سیستم فروشگاه آنلاین , نمودار Use Case Diagram , Sequence Diagram (دیاگرام توالی) خرید اشتراک اینترنت , Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) خرید اشتراک اینترنت, Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده تاییدیه مدیر, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده تاییدیه مدیر, Sequence Diagram (دیاگرام توالی) مشاهده سبد خرید, Collaboration Diagram (دیاگرام همکاری) مشاهده سبد خرید , دیاگرام کلاس – Class Diagram , سناریوهای وب سایت فروش خدمات اینترنت

خواندن نوشته →